Den bæredygtige by 2.5 Bystruktur

right

left

 

 

 

 

 

Søjlediagram over alm vs upcycling hus.001
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionstæt: Når en by er konstrueret således, at der er en blanding af forskellige funktioner som for eksempel skoler og andre insitutioner, boliger, arbejdspladser, grønne opmråder, kultur og cafeliv i de forskellige bydele, så der ikke er langt imellem de forskellige elementer, man bruger og færdes imellem i hverdagen.
Det modsatte af en funktionstæt by, har for eksempel ikke nogle grønne områder eller parker inde i midten men kun uden for byen. Det kan være der udelukkende er erhverv og arbejdspladser i centrum og boligere rundt i kanten af byen. Måske er der specifikke bydele eller kvartere, der er dedikeret til kunst, kultur og cafeliv, og så er skolerne måske placeret mellem boligerne og arbejdspladserne.
Denne form for by, vil derfor kræve en hel del transport, hvor der i øvrigt vil være en risiko for, at de fleste mennesker færdes i det samme mønster – hjemmefra, forbi skole/insitutioner, til arbejdet og tilbage igen.
På den måde bliver det mindre naturligt at benytte de kulturelle og grønne områder imellem en daglig færden. Den funktionstætte by har derimod mange forskellige tilbud tæt op og ned af hinanden, så man både kan møde byliv, kultur, cafegængere og skolebørn blandt grønne områder og erhverv i løbet af hverdagen, uden det kræver at man kører efter det.

Background pattern
Colors
Layout style