Materialer 3.1 Livscyklusevaluering

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaskærm: Klimaskærm er alt det på en bygning, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, mm. Hvis der er steder i klimaskærmen, der ikke skærmer godt nok eller kan lede kulde, kalder man det for kuldebroer.

Background pattern
Colors
Layout style