Energi 5.3 Opvarmning

right

left

 

 

 

 
 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Varmeveksler: En varmeveksler er en teknisk komponent, som blandt andet bruges i ventilationssystemer. Varmeveksleren flytter varme fra et medium til et andet, uden at blande dem. I et ventilationssystem vil det sige, at den tager energien fra den luft som trækkes ud af et rum og overfører den til den friske luft som skal ind i bygningen. Der er mange forskellige typer varmevekslere, og de mest normale til ventilation af bygninger er krydsveksler, modstrømsvarmeveksler og rotationsvarmeveksler.

Background pattern
Colors
Layout style