EU som Grøn Frontløber?

På denne side finder du 1) en introduktion til EU’s klimapolitik og vejen mod en bæredygtig udvikling i EU samt 2) EU’s rolle og indflydelse i forhold til mobilitet og klima i Europa.

Det er oplagt at benytte materialet i forbindelse med et forløb om EU eller op til et EU-parlamentsvalg.

Materialet kommer bl.a. ind på emner som, EU, Mobilitet og Klima – herunder både (el)biler, jernbanenet, flytrafik og transport i byerne – EU’s rolle på den internationale scene, EU’s klimamålsætninger samt påvirkningen af den danske klimapolitik. Desuden er der fokus på EU’s målsætninger om mere grøn energi og en samlet energiunionsamt arbejdet med cirkulær økonomi på flere planer.

Undervisningsmaterialet er udviklet til samfundsfag på A- og B-niveau på ungdomsuddannelserne.

 

GRØN TRANSPORT OG MOBILITET I EU:

PIXI-HÆFTE

Udgivet i efteråret 2021 med støtte fra Europa-Nævnet

EU & KLIMA:

Forord
Kapitel 1: EU som Grøn Frontløber
Kapitel 2: Grøn Energi i EU
Kapitel 2: Cirkulær Økonomi & Forbrug

Udgivet i 2019 med støtte fra Europa-Nævnet

FacebookMore...