Forord

NÆSTE KAPITEL

Undervisningsmaterialet er støttet af Europa-Nævnet

Undervisningsmaterialet er støttet af Europa-Nævnet

Undervisningsmaterialet “EU som grøn frontløber” er en pixi-bog udviklet til samfundsfag på A- og B-niveau på ungdomsuddannelserne.
Pixi-bogen er tænkt som et introducerende materiale til både at arbejde med, hvordan EU påvirker klimaet, og hvordan EU forsøger at begrænse klimaforandringerne og understøtte en bæredygtig udvikling på politisk plan. De tre kapitler kan både benyttes i kronologisk sammenhæng eller enkeltvist.

Kapitel 1 har et overordnet perspektiv, hvor den internationale scene på klimaområdet bliver sat samt EU’s rolle. Dernæst fokuseres der på EU’s målsætninger, og hvordan EU påvirker den danske klimapolitik. Til slut diskuteres det, om EU gør nok på klimaområdet. Kapitel 2 handler om EU’s politik på energiområdet. Der er både fokus på grøn energi, og hvordan det er nødvendigt at tænke medlemslandenes energisystemer på tværs af landegrænser for at opnå en bæredygtig omstilling. Kapitel 3 introducerer EU’s rolle ift. cirkulær økonomi og genanvendelse.

FacebookMore...