Undervisningsmaterialer om:
Mad og KlimaFN's VerdensmålGrøn EnergiKlima & Forbrug

<center>Undervisningsmaterialer om:</center>

 

UNDERVISNINGSMATERIALER

Bliv Klog på Klimavenlige Vaner – en hverdag med mad, tøj og elektronik

Et undervisningsmateriale om forbrug, adfærd og klimaaftryk

Undervisningsmaterialet er udviklet til 5.-7. klasse. Det er elevinddragende og løsningsorienteret og består af spændende fagtekster, videoer og øvelser for eleverne samt af en lærervejledning.

Undervisningsmaterialet sætter fokus på klimapåvirkningen fra forbrugskategorierne mad, elektronik og tøj. Det er digitalt og giver eleverne den nyeste forskning og viden om emnerne og klæder dem på til selv at kunne agere forskere, som skal udforske og udfordre egne og andres forbrugsvaner.

Materialet er udviklet af CONCITO’s Klimaambassade for Forskningens Døgn med sparring fra Videnskab.dk.

Find flere materialer af Forskningens Døgn

 

 

 

 

FN’s Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling – i en klimakontekst

Målrettet samfundsfag og geografi i udskolingen men kan også bruges i f.eks. biologi eller tværfaglige forløb.

Med støtte fra Danidas oplysningsbevilling

Grøn Energi

Energi, energiressourcer samt fordele og ulemper ved forskellige energityper

Målrettet naturfagene i udskolingen

Med støtte fra Energifonden

Madspild

Klimaudfordringer og -løsninger i byen

Introduktion konsekvenser af madspild samt give elever viden, redskaber og erfaringer til at udvikle ideer og
løsninger, som kan mindske madspild.

Kan bruges i f.eks. madkundskab og samfundsfag i udskolingen

Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets “Puljen til Grønne Ildsjæle” samt Friluftsrådet

Klima & Bæredygtighed

Global opvarmning, konsekvenserne heraf og menneskets påvirkning

Målrettet geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag i udskolingen

Med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler

 

 

 

Mad og klima

Fødevarers Klimaaftryk

Den mad, vi spiser, er forbundet med store udledninger af drivhusgasser og har konsekvenser for både klima og miljø.

Materialet er målrettet grundskolens 7.-9. klasse og er et tværfagligt materiale, og kan bruges i geografi, biologi, matematik, samfundsfag og madkundskab.

Med støtte fra Salling Fondene

Den Grønne Kuffert

Ud i naturen

Den Grønne Kuffert er et undervisningsmateriale til indskolingen, som har til formål at understøtte elevernes grønne dannelse. Materialet kombinerer naturnær
og oplevelsesbaseret undervisning med elementer af projektbaserede metoder i
konkrete øvelser.

Med støtte fra Friluftsrådet