Mennesket og kulstofkredsløbet 3.3 De fossile brændsler

right

left

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Biomasse: Biomasse omfatter alle former for organisk materiale, som dannes ved planters fotosyntese og indeholder kulstof. Betegnelsen biomasse dækker over energiafgrøder og restprodukter fra landbruget, produkter fra skovbrug samt bionedbrydeligt affald. Ved af afbrænde det kan man generere energi.
Kilde: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21965