Mennesket og kulstofkredsløbet 3.1 Udledningen og temperaturstigninger

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM: Parts per million (dele pr. million). F.eks. betyder 400 ppm CO2, at hvis man tager 1 million molekyler fra atmosfæren, så er 400 af dem CO2.