Klimaforandringer 4.1 Udledningerne og klimaet

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN’s klimapanel IPCC: FN’s klimapanel (IPCC) udgiver ca. hvert syvende år en meget omfattende rapport om den seneste viden om klimaforandringer. Rapporten danner blandt andet baggrund for de internationale klimaforhandlinger og er afgørende for forståelsen af klimaforandringerne, og hvordan de kan håndteres og modvirkes.
Et af de vigtige elementer i IPCC’s femte og nyeste hovedrapport er, at forskerne er meget sikre på, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Rent videnskabeligt udtrykkes det ved, at IPCC vurderer, at menneskeheden med 95 % sikkerhed står bag de globale klimaforandringer.