Affald 7.2 Affaldshåndtering

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husholdningsaffald: Husholdningsaffald dækker over det affald, som en husstand producerer: dagrenovation, storskrald, haveaffald, jord og farligt affald.