Klima og Bæredygtighed

 

Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling.

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag
Tværgående emner: Innovation og entreprenørskab samt IT og medier

Fagligt indhold: Inkluderer emner som drivhuseffekten og kulstofkredsløbetmenneskets
indvirken på klimaet,
 forbrugressourceraffaldfødevarer mv.

Didaktik: Med udgangspunkt i folkeskolens forenklede fælles mål. Fokus på
differentieret undervisning, relevans, multimodalitet, formel/uformel læring

Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 

Kapitel 1: Introduktion

1-1

Kapitel 2: Drivhuseffekten og kulstofkredsløbet

2-1

Kapitel 3: Menneskets påvirkning

3-1

Kapitel 4: Klimaforandringer

4-1

Kapitel 5: Forbrug

5-1

Kapitel 6: Naturressourcer

Folkeskole Sustainable6

Kapitel 7: Affald

7-1

Kapitel 8: Klima og Mad

7-1