EU som Grøn Frontløber?

Materialet er en digital pixi-bog, som giver en introduktion til EU’s klimapolitik og vejen mod en bæredygtig udvikling i EU. Det vil være oplagt f.eks. at benytte materialet i forlængelse af et forløb om EU eller op til et EU-parlamentsvalg.

Materialet kommer bl.a. ind på emner som, EU’s rolle på den internationale scene, EU’s klimamålsætninger samt påvirkningen af den danske klimapolitik. Desuden er der fokus på energiområdet, og EU’s målsætninger om mere grøn energi og en samlet energiunion. Til slut berøres det, hvordan EU politisk er begyndt at arbejde med cirkulær økonomi på flere planer.

Undervisningsmaterialet er udviklet til samfundsfag på A- og B-niveau ungdomsuddannelserne.

Forord
Kapitel 1: EU som Grøn Frontløber
Kapitel 2: Grøn Energi i EU
Kapitel 2: Cirkulær Økonomi & Forbrug

Forfatter: Stefan Bruse thor Straten, CONCITO/Klimaambassaden
Udgivet december 2018

Undervisningsmaterialet er støttet af: EU-Nævnet

FacebookMore...