Ressourcer 6.1 Pres på ressourcerne

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturressourcer: Naturressourcer er alt det, som mennesker behøver for at bevare og forbedre sine levevilkår. Det kan være alt fra metaller og sten til vand og luft, fra kul og olie til træer og planter.

Råstof: Råstoffer er det, vi udvinder fra jorden, og råstofferne er en del af de ressourcer, vi bruger til at fremstille forskellige varer. Når råstofferne er blevet forarbejdet til en handelsvarer, kaldes de råvarer (Kilde: affald.dk).
Råstoffer er: “Naturprodukter, som kan anvendes til fremstilling af fødemidler, byggematerialer, maskiner, kemikalier, brændsel osv. Råstoffer kan inddeles i fire hovedgrupper: 1) råstoffer fra mineralriget (mineralske råstoffer), fx jernmalm, fosforit, diamanter, ler, salt og uran; 2) fossile brændsler, fx olie, naturgas, kul og tørv; 3) råstoffer fra planteriget, fx korn, kaffe, bomuld, træ og sukkerrør; 4) råstoffer fra dyreriget, fx kreaturer og fisk.” (denstoredanske.dk)