Drivhuseffekten og kulstofkredsløbet Kulstofkredsløbet og fotosyntese

right

left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundstoffer: Grundstoffer er stoffer der kun indeholder én slags atomer.
F.eks. jern, der udelukkende består af jernatomer Fe. Eller brom, der består af molekyler med formlen Br2.
Vand derimod er ikke et grundstof men en kemisk forbindelse bestående af molekyler, der er sammensat af flere forskellige atomer: et iltatom O og to brintatomer H2. Det giver H2O
Der findes ca. 92 forskellige grundstoffer i naturen.
kilde: http://www.natlex.dk/atom.html

Biosfæren: Biosfæren inkluderer alt levende og alle de steder på Jorden, hvor der findes liv.