Fødevarer

 

Undervisningsmateriale om Mad og Klima

Den mad, vi spiser, er forbundet med store udledninger af drivhusgasser og har konsekvenser for både klima og miljø. På den baggrund har tænketanken CONCITOs Klimaambassade udviklet et undervisningsmateriale om fødevarer og klima, som skal være med til at give elever i udskolingen ny viden, handlekompetencer og en bredere forståelse for området – ud fra en løsningsorienteret tilgang.

Materialet er målrettet grundskolens 7.-9. klasse og er et tværfagligt materiale, der kan bruges i geografi, biologi, matematik, samfundsfag og madkundskab. Det er oplagt at benytte i forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve.

Undervisningsmaterialet “Mad og Klima” (okt. 2021) er udarbejdet med støtte fra Salling Fondene og udviklet på baggrund af CONCITOs Den Store Klimadatabase.

Find materiale, opgavehæfte og lærerintroduktion herunder.

Indholdsfortegnelse:
Kapitel 1:

 

Kapitel 2:

 

Kapitel 3:

 

Kapitel 4:

 

Kapitel 5:

 

Kapitel 6:

 

Kapitel 7:

 

Opgavehæfte: