Om

Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling.

Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag
Tværgående emner: Innovation og entreprenørskab samt IT og medier

Fagligt indhold: Inkluderer emner som drivhuseffekten og kulstofkredsløbet, menneskets
indvirken på klimaet,
forbrug, ressourcer, affald, fødevarer mv.

Didaktik: Med udgangspunkt i folkeskolens forenklede fælles mål. Fokus på
differentieret undervisning, relevans, multimodalitet, formel/uformel læring

Se vores flyer om undervisningsmaterialet:
flyer.001flyer.002