Transport

 

1 Introduktion

Transport er noget som vi alle oplever – direkte eller indirekte. Selvom skolen, arbejdsplads, venner, indkøbsmuligheder etc. er tæt på, er stort set alt vi omgiver os med, ting som er transporteret fra nær eller fjern. Madvarer, elektronik, biler, cykler og de materialer vores hus er bygget af, er alle eksempler på elementer, som er blevet transporteret – I de fleste tilfælde er disse varer blevet transporteret en stor afstand fra deres produktionssted. Hertil kommer persontransport, altså når vi kører med bus, tog eller bil for at besøge familie, eller når vi flyver syd på for at holde ferie.

 

Muligheden for transport har mange positive aspekter. Vi kan opleve verdenen, købe varer fra hele verden og få det bragt lige til døren. Denne transport muliggør handel på kryds og tværs af landegrænser, og det er en vigtig faktor for verdensøkonomien. Det har dog den konsekvens, at en stor del af verdens energiforbrug bliver brugt på transport. Da stort set al transport er baseret på fossile brændstoffer, betyder denne transport at store mængder af CO2 bliver udledt i atmosfæren og bidrager til global opvarmning. Hertil kommer lokale forureningsproblemer, som partikler fra udstødning af især dieselbiler i byerne, som kan give luftvejsproblemer, samt støjgener.

 

CASE: Transportproblemer

I mange storbyer er transport et stort problem, hvor køer og trafikprober bliver større dag for dag. For at komme dette til livs, bliver man nødt til at tænke nyt og finde på innovative løsninger. Linket her fortæller om hvordan man vil lave et forsøg med kæmpebusser i Kinas største byer, Beijing og Shanghai.

http://ing.dk/artikel/110699-kaempebusser-skal-loese-kinas-transportproblemer

 

CASE: Luftudsigt

På følgende link http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-tilstand/3_luft/4_udsigt/default.asp kan du se en luftudsigt, der viser den forventede luftforurening der hvor du bor.

 

Øvelse: Luftforurening i storbyer

Vi ved at transport skaber forurening. Hvad kan du selv gøre for at mindske dette problem?

 

Læs mere på om luftforurening i storbyer på http://samvirke.dk/sundhed/artikler/svarer-loebetur-bilos-ryge.html og http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sundhedsp/ECE1072687/brevkasse-boer-jeg-loebe-i-forurenet-luft/ , om hvad der er fup og fakta.

 

I dette materiale vil der blive kigget nærmere på forskellige transportmidler, teknologier og brændstoffer. Herunder vil der blive fokuseret på nogle af de problemer transporten medfører, samt hvad man kan gøre, for at fremtidens transport bliver mere miljørigtigt.

Link til kapitel 2: Transportsektoren i Danmark

FacebookMore...