Samfundsfag

Introduktion til kapitlerne:

Fokus i det samfundsfaglige tema er på klimaudfordringerne og det globale Syd med 3 overordnede kapitler om:
1) hvordan de fattigste lande konkret kan blive påvirket af klimaforandringerne,
2) hvordan klima diskuteres internationalt på politisk plan, og
3) hvordan udfordringerne potentielt set kan mindskes gennem grønne løsninger.

Første kapitel handler om, hvordan lande i det globale Syd kommer til at blive påvirket af klimaforandringerne. Kraftige naturlige begivenheder vil i de tropiske områder vokse i omfang, hyppighed, varighed og styrke i højere grad, end hvad man vil se mange andre steder i verden, er der konsensus om blandt forskere. Det er i de udsatte lande komplekst at tilpasse sig mod et mere ekstremt klima, fordi mange mennesker ikke har et økonomisk råderum til at kunne fokusere på netop det. Da man har sværere ved at tilpasse sig et mere ekstremt klima, betyder det også, at landbruget også er mere udsat. Dette ses som et stort problem, fordi det er et af de vigtigste områder for at en stor andel af mennesker i Syd i forhold til at kunne opretholde en minimal levestandard. Derudover kan et forandret klima også komme til at betyde flere konflikter i de fattigste lande i verden.

Andet kapitel omhandler politiske klimaforhandlinger internationalt, hvor fokus er på Nord og Syd og de forskellige standpunkter, som er i spil. Derfor bliver strukturen af den internationale klimapolitik gennemgået, hvilke aktører der er aktuelle samt de økonomiske interesser, som kan påvirke forhandlingerne.  Der bliver også set på forhandlingerne i et historisk perspektiv og på, hvordan Nord/Syd-delingen kan ses som en barriere for et større internationalt samarbejde.

Tredje kapitel fokuserer på fremtidens bæredygtige udvikling og de muligheder/udfordringer, som kan ses i den forbindelse. I kapitlet bliver det gennemgået, hvordan man forstår udvikling ud fra forskellige historiske perspektiver. Derudover præsenteres en række ideer om, hvordan fremtidens bæredygtige udvikling kan foregå, og hvordan man i den kontekst skal tilpasse sig de nye klimatiske omstændigheder, og hvilke positive og negative konsekvenser, som klimaændringerne kommer til at have for opfyldelsen af menneskelige behov. Til slut tages der udgangspunkt i en konkret case, der viser muligheder og udfordringer i forhold til bæredygtig udvikling i praksis.

1. Klimaudfordringen og det globale syd

2. International klimapolitik

3. Fremtidens bæredygtige klima

FacebookMore...